Våra klassiska modeller har Schrader-/bilventil (till höger i bilden nedan) och går att pumpa med alla moderna cykelpumpar, på bensinstationer och vid publika cykelpumpstationer. Att pumpa en slang med Schraderventil är enkelt. Skruva av ventilskyddet (den svarta plastpluppen) och spänn på pumpen och pumpa. 

Stålhästen Sport & Effekt har racer-/prestaventil som pumpas med en vanlig cykelpump. Modell Sport kräver dock lite högre däcktryck varför vi rekommenderar en lite rejälare fotpump för att få rätt tryck i däcken. 
En racer/prestaventil behöver till skillnad från Schraderventilen öppnas innan du kan fylla den med luft. Skruva av det svarta ventilskyddet och vrid sedan ventilens huvud motsols något varv innan du börjar pumpa. Kom bara ihåg att stänga ventilen igen efter att du har pumpat klart!